Consiliere psihologică individuala și de grup

Programare Protocol de programare Întrebări frecvente

În acest moment nu se poate spune că există o diferență foarte clară între consiliere psihologică și psihoterapie, consilierea psihologică fiind deseori utilizată în anumite faze ale unui proces terapeutic. 
Consilierea psihologică este o formă de intervenție psihologică care se adresează persoanelor aflate într-o situație de impas existențial. Acest impas poate fi de natură familială, socială sau profesională. Clientul este asistat și îndrumat să dobândească o mai bună autocunoaștere, capacități de comunicare mai eficiente, să își modifice unele comportamente problematice sau modele dezadaptative de gândire, să își amelioreze emoțiile negative cât și consecințele determinate de diferite traume, să își însușească anumite strategii de adaptare, să prevină apariția unor probleme și să își mențină echilibrul psiho-emoțional.
În urma serviciilor de consiliere psihologică, clientul își va dezvolta capacitatea de a putea să facă schimbări atât în plan psihologic, cât și social, va putea lua decizii eficiente și conforme cu nevoile sale și își va putea gestiona optim resursele personale. Nu se oferă sfaturi și nu este un prilej de manipulare sau o conversație obișnuită, fără nici un obiectiv și nu este un  tratament al bolilor mintale. Diferența dintre consilierea psihologică și psihoterapie este atât durata (consilierea presupune un număr mai redus de ședințe, psihoterapia presupune un număr mai mare de ședințe), cât și obiectivele urmărite.
În consilierea psihologică se urmărește rezolvarea situației de criză și adaptarea la noile condiții de viață, iar în psihoterapie se vizează o restructurare a individului. În consiliere se urmărește o singură ”problemă”, iar în psihoterapie, de regulă, există un set de „probleme”.
Consilierea psihologică de grup se desfășoară după un protocol prin care se stabilesc detaliile referitoare la tema de dezbatere, numărul de ședințe alocate temei, durata unei ședințe de grup, frecvența cu care se desfășoară întâlnirile și perioada de timp alocată temei. De asemenea se stabilește și numărul minim sau maxim admis pentru ca grupul să funcționeze în condiții optime de siguranță și confidențialitate.