Termeni și condiții

Sumar

 1. Definiții
 2. Politica de cumpărare servicii online
 3. Comanda
 4. Prețul serviciilor
 5. Plata
 6. Livrarea
 7. Politica de retur și rambursare
 8. Informații legale
 9. Prelucrarea datelor personale

1. Definiții

Utilizarea site-ului www.deliadanea.ro (denumit în continuare “site”), precum și solicitarea produselor sau serviciilor furnizate prin acest site presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. În momentul în care accesează sau utilizează acest site, utilizatorii sunt obligați să accepte de facto termenii și condițiile de utilizare.

Cabinetul Individual de Psihologie Danea Maria Delia (în continuare denumit CIP Danea Maria Delia), are statut de Cabinet Individual de Psihologie. în baza legii române, cu sediul social în localitatea Satu Mare, Str. Acs Alajos, Nr. 33, Județul Satu Mare, având CIF 44647255, înregistrat la Colegiul Psihologilor din România 1SM10759, adresa de e-mail info@deliadanea.ro, reprezentat prin Danea Maria Delia, psiholog cu drept de liberă practică, în calitate de furnizor al serviciilor psihologice. Serviciile psihologice prestate se desfășoară conform legii, online și față în față.

Orice alt serviciu livrat prin intermediul acestui site, excepție serviciile psihologice, se desfășoară prin Danea Maria Delia Persoană Fizică Autorizată (în continuare denumit Danea Maria Delia PFA), cu sediul social în Satu Mare, Str. Acs Alajos, Nr. 33, Județul Satu Mare, având CUI 34725275, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F30/473/2015, adresa de e-mail info@deliadanea.ro, reprezentată prin Danea Maria Delia, în calitate de Vânzător și un Cumpărător.

CIP Danea Maria Delia și Danea Maria Delia PFA sunt administratorii domeniului www.deliadanea.ro și a subdomeniilor acestuia, denumit în continuare Site.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majusculă vor avea înțelesurile menționate mai jos, dacă din context nu rezultă altfel.

Conținut:

 • toate informațiile din Site care pot fi vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 

și/sau

 • cuprinsul oricărui mesaj trimis Clienților sau Vizitatorilor de către reprezentanții CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;

și/sau

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către reprezentanții CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, Clienților sau Vizitatorilor;

și/sau

 • informații legate de Produsele, Serviciile și/sau Tarifele practicate de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA într-o anumită perioadă;

și/sau

 • date referitoare la CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, sau alte date privilegiate ale acestei entități.

Furnizor / Vânzător: CIP Danea Maria Delia și Danea Maria Delia PFA

Client: orice persoană fizică în vârstă de minimum 18 ani împliniți sau o persoană juridică și care a efectuat cel puțin o Comanda în baza prezenților Termeni și condiții. În cazul Clienților minori, contractarea serviciilor se va realiza prin Părinte/Tutore în beneficiul minorului.

Servicii:

 • orice prestație care urmează a fi furnizată de CIP Danea Maria Delia ca urmare a încheierii unui contract
 • orice altă prestație care urmează a fi furnizată de Danea Maria Delia PFA

Vizitator: orice persoană fizică ce are acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, în baza prezenților Termeni și condiții sau a oricărui alt acord de utilizare existent între CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, și această persoană.

Contract: o Comandă confirmată de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia Persoană Fizică Autorizată, prin care CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia Persoană Fizică Autorizată este de acord să livreze Clientului anumite Servicii, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Tranzacție: încasarea sau remiterea spre încasare a sumei rezultate din vânzarea unui Serviciu, prin modalitățile de plată puse de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA Autorizată, la dispoziția Clienților.

Utilizare Abuzivă: utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și a legislației în vigoare, sau în oricare alt mod ce poate prejudicia CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA

 1. Politica de cumpărare servicii online

CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA depun eforturi constante pentru a oferi informații exacte în paginile Serviciilor prezentate pe Site. Pot exista însă situații când aceste informații conțin inadvertente de tipul erori umane de operare.

Orice Serviciu prezentat pe Site este disponibil pentru achiziționare doar în limita disponibilității.

Pentru motive justificate, CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA își rezervă dreptul de a reduce cantitatea de Servicii din Comandă. Într-o astfel de situație, Clientul va fi notificat prin mijloacele de comunicare aflate la dispoziția CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, iar suma achitată suplimentar îi va fi restituită.

 1. Comanda

O dată adăugată solicitarea de achiziție a unui Serviciu, acesta va fi plătit. Simpla contractare a unui Serviciu în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii și implicit nici indisponibilizarea Serviciului din disponibilitatea CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA.

Comenzile pot fi efectuate de Clienți în conformitate cu politica CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA. privind Prelucrarea datelor personale și a prevederilor din prezenții Termeni și condiții.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele necesare procesului de cumpărare online sunt corecte, complete și reale la data plasării Comenzii. 

În cazul în care, în ciuda tuturor diligentelor depuse, Clientul constată că CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA au la dispoziție date eronate pentru onorarea unei Comenzi finalizate, Clientul va putea contacta CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA la adresa de e-mail info@deliadanea.ro pentru corectarea respectivelor date.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul înțelege că poate fi contactat de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA prin orice mijloc de comunicare disponibil, folosind oricare din datele de contact puse la dispoziție de Client, oricând acest lucru este necesar în legătură cu respectiva Comandă.

CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA pot anula Comanda efectuată de Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă, sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plații online; 
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăti utilizat de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, în cazul plății online; 
 • datele furnizate pe Site de Client sunt incomplete și/sau incorecte, iar Clientul nu a corectat aceste date în Cont sau nu a contactat CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA în vederea corectării lor, situație în care CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA se afla în imposibilitatea de a furniza Serviciile din Comandă.

Factura se va emite pe baza datelor furnizate de Client în procesul de creare a Contului și/sau de plasare a Comenzii. CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA nu își poate asuma responsabilitatea pentru furnizarea de Client a unor date incorecte, incomplete și/sau nereale. 

 1. Prețul serviciilor

Prețurile aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) sau Euro pentru unele servicii prestate de CIP – Danea Maria Delia și nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) – CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA fiind neplătitor de TVA conform legii române. 

CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA pot modifica în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, prețul oricărui Serviciu prezentat pe Site.

Preturile sunt afișate pe pagina dedicată fiecărui serviciu furnizat prin intermediul acestui site, nu includ cheltuielile de livrare decât dacă este specificat în mod expres acest aspect sau se oferă ca și bonus pentru comenzile mari. În cazul în care prețul nu este afișat, veți avea posibilitatea de a cere o ofertă prin formularul de contact disponibil pe site.

Prețul serviciului comandat este cel afișat la data plasării comenzii.

Modalitățile de plată sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii.

În situațiile în care, urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau a unor erori umane, prețul afișat pe Site nu este cel real, pot deveni incidente prevederile art. 1665 alin. 2 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) referitoare la prețul derizoriu și ca atare nu poate fi încheiat un Contract valid între CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA și Client, iar Serviciile afectate nu vor fi livrate și/sau furnizate. CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA va informa cu promptitudine Clientul asupra prețului corect în eventualitatea apariției unor asemenea situații.

 1. Plata

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în notificarea de preluare a Comenzii trimisă de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA. Clientul se obligă să furnizeze în acest scop toate informațiile necesare emiterii facturii, în conformitate cu legislația financiar-contabilă în vigoare. .

Dacă un Serviciu care a fost comandat de Client nu poate fi livrat de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, acest fapt va fi adus cu promptitudine la cunoștința Clientului. În situația în care Clientul a plătit Serviciul respectiv, CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA va returna în contul Clientului contravaloarea Serviciului în termen de maximum 7 (șapte) zile. Termenul se calculează fie de la data când CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA a luat la cunoștința despre imposibilitatea de livrare, fie de la data când Clientul și-a exprimat în mod expres și neechivoc dorința de anulare a Comenzii ca urmare a intervenirii acestei situații.

În cazul plăților online, CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA nu își poate asuma responsabilitatea pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, cum ar fi de exemplu comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda respectivului card este diferită de leu (RON). Clientul va fi în exclusivitate responsabil pentru suportarea costurilor unor asemenea operațiuni.

Plata serviciilor psihologice – CIP Danea Maria Delia

Modalitatea de plată pentru serviciile psihologice online și/sau față în față poate fi conform înțelegerii contractuale astfel:

 1. Numerar, la fiecare ședință sau conform detaliilor stabilite prin contract
 2. Prin virament bancar în contul:

Cabinet Individual de Psihologie Danea Maria Delia

IBAN RO59UGBI0000342014237RON – Garanti BBVA Satu Mare

CIF 44647255

3. Plata securizată cu cardul, prin procesatorul NETOPIA Payments. Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul NETOPIA Payments iar CIP Danea Maria Delia nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul pe care îl dețineți.

Plata oricăror alte servicii, excepție serviciile psihologice – Danea Maria Delia PFA

Preturile afișate nu conțin taxele de transport. Aceste taxe vor fi trecute separat, atât pe site cât și pe factură. În cazul livrării prin curier la prețul produsului se adaugă și taxa de transport suportată integral de Client.

Plata produselor comandate prin www.deliadanea.ro se poate face astfel:

 • Numerar la livrare
 • Plata ramburs – în momentul în care primiți produsul, prin achitarea acestuia către reprezentantul firmei de curierat. Prin utilizarea acestei metode de plată, nu puteți trimite cadouri altei persoane.
 • Plata securizată cu cardul, prin procesatorul NETOPIA Payments. Dacă optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul NETOPIA Payments iar Danea Maria Delia PFA nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul pe care îl dețineți.

Factura fiscală se emite conform legislației în vigoare din Romania și se trimite în format electronic pe adresa de email specificată în formularul de comandă sau listată și inclusă în colet.

 1. Livrarea

Serviciile psihologice prestate prin CIP Danea Maria Delia se livrează conform legii, online și/sau față în față prin încheierea unui Contract prin care se stabilesc toate detaliile necesare unei bune colaborări.

Oricare alt serviciu (excepție serviciile psihologice) ce presupune un schimb comercial se livrează de către Danea Maria Delia PFA.

Vânzătorul se obligă să livreze serviciile către Client personal și/sau  (în Satu Mare) sau prin sistem de curierat door-to-door pe teritoriul României într-un interval de expediere a produselor de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii comenzii. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor.

Dacă produsul este în format electronic descărcabil direct de pe site sau este un program online care se desfășoară prin e-mail pe mai multe zile sau sesiuni de lucru, livrarea produsului de face prin e-mail la adresa de e-mail pe care Cumpărătorul o pune la dispoziție prin formularul de comandă de pe site.

 1. Politica de retur și rambursare a produselor din secțiunea ”Cumpără” și/sau Magazin

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denunțarea contractului. Returul produselor se poate face doar prin serviciul de curierat rapid, și anume același serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, cu toate documentele care l-au însoțit. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezintă  modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc. În caz contrar, îmi rezerv dreptul de a decide refuzarea returului sau de a opri o sumă din valoarea acestuia, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse. Această clauză se aplica conf. O.U.G Nr.34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.U.G Nr.34/2014.

În cazul în care doriți returnarea unui produs, vă rog să scrieți un e-mail la adresa info@deliadanea.ro.

Rambursarea contravalorii produsului se va face prin transfer bancar, în cel mult 14 zile de la recepția produsului returnat.

Excepție de la situația descrisă mai sus fac produsele care sunt livrate online în format digital descărcabil direct de pe site sau programele online care se desfășoară prin e-mail pe mai multe zile sau sesiuni de lucru. Produsele de acest fel nu se returnează și nici contravaloarea acestora nu se returnează, Cumpărătorul parcurând deja un conținut original creat de autoare.

Atunci când se realizează o comandă online, cumpărătorul declară că a luat cunoștință și este de acord cu cele menționate mai sus, pentru că fac parte din Termeni și Condiții. 

 1. Informații legale

Limba de redactare

Întregul Conținut, comunicarea dintre CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA și Client sau Vizitator, precum și orice tranzacție, procedură, document etc. guvernate de prezenții Termeni și condiții sunt redactate în limba româna. Prin luarea la cunoștință si acceptarea acestor Termeni și condiție Clientul sau Vizitatorul confirmă ca înțelege pe deplin această limba.

 • Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forță majoră, așa cum este definit acestă de legislație în vigoare.

 • Legea aplicabilă și jurisdicția

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA și Client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 • Reclamații, sesizări și sugestii

Pentru reclamații, sesizări sau sugestii privind Serviciile CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, Clienții, sau Vizitatorii pot să contacteze folosind datele din secțiunea contact de pe site.

CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA va răspunde unei astfel de reclamații în cel mult 48 ore. Însă în funcție de complexitate, termenul ei de rezolvare se poate întinde până la 30 (treizeci) de zile.

După epuizarea căilor de conciliere internă și fără să-si prejudicieze în vreun fel dreptul de acces la instanțele judecătorești, Clientul (în accepțiunea de persoană fizică a termenului) aflat într-un litigiu cu CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA poate apela pentru soluționare la o procedura extrajudiciară. Acestea sunt de regulă mai rapide și mai ieftine decât procedurile judiciare. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul, în înțelegerea termenului din secțiunea Definiții și incluzând – dar nelimitându-se la acestea – logouri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezente pe Site, este proprietatea exclusivă a CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

Clientului sau Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe pârți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA asupra Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA.

Orice Conținut la care Clientul sau Vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta prezentului document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA și acesta, fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA cu referire la acel Conținut.

Clientul, sau Vizitatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

În cazul în care CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA conferă Clientului sau Vizitatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit Conținut la care Clientul sau Vizitatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui Conținut definit în acord, numai pe perioada existenței respectivului Conținut ori a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există. Respectivul acord nu reprezintă un angajament contractual din partea CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA pentru Clientul, Vizitatorul sau un alt terț care are ori obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis Clientului sau Vizitatorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA si/sau terțului împuternicit CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA care a mijlocit transferul de Conținut față de respectivul Conținut. 

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele expres permise prin prezenții Termeni și condiție, ori prin acordul de utilizare care însoțește Conținutul, în măsura în care un astfel de acord există. 

Orice problema legată de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin conținutul afișat pe Site (inclusiv în cazul Review-urilor, în contextual existenței acestora) poate fi semnalată la adresa de e-mail info@deliadanea.ro.

Toate materialele conținute de acest site sunt expuse în scop informațional și educațional. Autorul nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu rezultat din folosirea informației prezentate pe site, pentru inexactități, informații neactualizate, erori de tipărire sau afișare sau pentru omisiuni în conținut.

 1. Prelucrarea Datelor Personale

Politica CIP Danea Maria Delia / Danea Maria Delia PFA privind prelucrarea datelor personale este parte integrantă din acest document și poate fi consultată în secțiunea dedicată de pe Site. 

Valabil din 03.08.2021, data ultimei actualizări și a publicării.